logo
จำหน่ายโต๊ะเก้าอี้นักเรียน คุณภาพ มอก.

บทความ

นโยบาย แนวคิด และวิธีการทำธระกิจของเรา

31-01-2561 11:29:42น.

      ทางเรา พีเอ็นเคเฟอร์นิเจอร์ยึดถือนโยบายการทำธุระกิจแบบ WIN - WIN กล่าวคือ สินค้าที่ผลิตต้องมีคุณภาพคุ้มค่าราคาถูกใจ ซึ่งเป็นการทำให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพไปใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งการทำการค้าขายแบบนี้ทางเราก็อยู่ได้ทางลูกค้าเองก็สามารถซื้อสินค้าไปใช้งานได้ในราคาที่ไม่แพง แต่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

      แนวทางของธุระกิจในปัจจุบันการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นใครที่สามรถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ต่ำ ย่อมได้เปรียบ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตในปัจจุบันจะไม่ใหญ่มาก เนื่องจากจะมีกระบวนการผลิตไม่มาก โดยจะจัดซื้อเป็นเซมิพาร์ทเข้ามาแทนการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต แล้วนำมาประกอบเป็นสินค้า โดยมีการผลิตเองเป็นบางส่วนทำให้ประหยัดทั้งเวลา และเป็นการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่ต้องมาสต็อกวัตถุดิบ ไม่ต้องมาเสียค่าบริการจัดการคลังวัตถุดิบทั้งในด้านวัตถุดิบเสียหาย และสูญหาย โดยจะมุ่งเน้นไปที่ด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการเป็นสำคัญ

      ซึ่งแนวทางแบบนี้น่าจะเป็นแนวทางการทำธุระกิจที่ยั่งยืน และเป็นการโฆษณาสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี เพราะการที่สินค้าจะติดตลาดนั้น การโฆษณาที่ดีที่สุดคือการที่มีลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราไปใช้งานแล้วใช้งานได้ดี สินค้ามีคุณภาพดีจริง จึงกล้าที่จะไปพูดต่อให้เพื่อน หรือคนที่รู้จักได้รับรู้

     อีกทั้งทางเรายึดถือความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการให้บริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจว่าจะได้สินค้าครบตามจำนวน และตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

     ทางพีเอ็นเคเฟอร์นิเจอร์เป็นธุระกิจเล็กๆ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเราได้รับสินค้าและบริการที่ประทับใจกลับไป และจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุดอยู่กับที่

                               ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน