logo
จำหน่ายโต๊ะเก้าอี้นักเรียน คุณภาพ มอก.

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นายปัญญา คงคาวงค์

980-3-77653-3

( ออมทรัพย์ )

tbank

ธนาคารธนชาติ

นายปัญญา คงคาวงค์

131-6-01473-5

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายปัญญา คงคาวงค์

972-2-08451-6

( ออมทรัพย์ )