logo
จำหน่ายโต๊ะเก้าอี้นักเรียน คุณภาพ มอก.

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงคาวงศ์ เฟอร์นิเจอร์ คุณภาพนำหน้า ราคาตามหลัง ทางเราดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางลูกค้าของเราจะได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพไปใช้งานได้นานๆ ซึ่งทางเราพยายามบริการด้วยความรวดเร็ว อย่างโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทั้งแบบทั่วไป หรือแบบ มอก.  หรือแบบอื่นๆ ทางเรามีสต็อกสินค้าพร้อมส่งได้ตลอด หรือภายใน 3-7วัน ซึ่งการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรามีขั้นตอนดังนี้

1.เปิดดูสินค้าที่ท่านสนใจใน www.pnkfurniture.com

2.จดรหัสสินค้าที่สนใจไว้ เช่น pnk1-4 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มอก.แบบพลาสติก ระดับอนุบาล หรือรายการอื่นๆ

3.ส่งรายการสินค้าที่ท่านสนใจเข้ามา โดยรายละเอียดที่ต้องส่งมาคือ รหัสสินค้า ชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ หรือชื่อที่อยู่ของบริษัท เบอร์โทร / แฟ็กซ์ โดยสามารถส่งมาได้ 3 ช่องทางดังนี้

    3.1 ทาง E-MAIL : [email protected]

    3.2 ทางแฟ็กซ์ ที่เบอร์ 034-833939

    3.3 ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 093-1422465

    3.4 ทางไลน์ ID LINE : 2465pnk

   ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่สะดวก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับในรูปแบบใบเสนอราคา

4.ทางเราจะตอบกลับภายในวันต่อวัน โดยจะดำเนินการตอบกลับไปในรูปแบบใบเสนอราคา

5.เมื่อได้รับใบเสนอราคาแล้ว ถ้าท่านตกลงซื้อสินค้าให้เซ็นต์ชื่อลงในช่องผู้อนุมัติพร้อมประทับตราบริษัทถ้ามี แล้วสแกนส่งกลับมา(ทางเมลล์) หรือแฟกส์กลับมาที่เบอร์ 034-833939

6.ให้ดำเนินการจ่ายค่ามัดจำสินค้า 30%ของค่าสินค้าทั้งหมด โดยให้โอนเงินค่ามัดจำเข้ามาที่

      ธนาคารกสิการไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาพอร์โต้ ชิโน่ มหาชัย

     ชื่อบัญชี หจก.คงคาวงศ์ เฟอร์นิเจอร์ เลขที่บัญชี 857-252-4605

  เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารการโอนเงินมางทางอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์

7.เมื่อทางเราได้รับเอกสารพร้อมเงินค่ามัดจำสินค้าแล้ว จะดำเนินการแจ้งวันกำหนดส่งสินค้าให้ท่านทราบ

8.ให้รอรับสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมจ่ายค่าสินค้าส่วนที่เหลือทั้งหมด (จ่ายเป็นเงินสด)

9.เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบสินค้าทั้งจำนวนและคุณภาพสินค้า ถ้าเรียบร้อยดีให้เซ็นต์ชื่อรับสินค้าในใบส่งสินค้า (ถ้าเป็นต่างจังหวัดให้ระบุลงในใบส่งสินค้าเลยว่าจ่ายค่าสินค้าแล้ว เพราะเราจะออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ภายหลัง)

10.เมื่อจ่ายเงินค่าสินค้าครบทั้งหมดแล้ว ทางเราจะออกใบเสร็จรับเงินให้ เขตกรุงเทพ และปริมณฑลรับหน้างานวันส่งสินค้า ถ้าต่างจังหวัดหลังจากจ่ายเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย์ (เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จ )

                 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงคาวงศ์ เฟอร์นิเจอร์

          49/757 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร

            จ.สมุทรสาคร 74000

      โทร 093-1422465 / 085-2953642 / ID Line : 2465pnk

          คุณปัญญา คงคาวงศ์

 

 

 

 

 

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา